На Донеччині затвердили Програму сприяння функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя

16 лютого розпорядженням голови області затверджено регіональну Програму сприяння функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на території Донецької області на 2023-2026 роки.

Реалізація Програми дозволить забезпечити формування цілісної регіональної політики, спрямованої на всебічний розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя шляхом покращення взаємодії між органами державної влади, підтримки громадських ініціатив, належного інституційного, фінансового та кадрового забезпечення реалізації державної мовної політики, підвищення престижності та зміцнення позицій української мови в інформаційному середовищі, формуванні цілісного мовно-культурного простору.

Основними завданнями Програми є:

зміцнення державного статусу української мови в області, вироблення механізмів її захисту та розвитку;

мотивування населення області до вивчення та спілкування українською;

популяризація української мови в інформаційному середовищі;

формування цілісного інформаційно-культурного простору;

проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку й популяризацію української мови;

підвищення рівня володіння державною мовою державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування під час її застосування при виконанні своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;

розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання;

збереження культурної спадщини як основи національної культури та розширення доступу до неї громадян;

сприяння застосуванню державної мови у сфері обслуговування споживачів, медичного обслуговування, житлово-комунального господарства та транспорту;

забезпечення подання інформації українською на об’єктах інформаційно-орієнтаційної системи адміністративно-територіальних одиниць області (вуличні вказівники, адресні покажчики, дорожні знаки, інформаційні табло тощо);

забезпечення інформування надавачів та споживачів послуг в усіх сферах суспільного життя щодо нормативного врегулювання використання державної мови.

За матеріалами управління культури і туризму облдержадміністрації