Учити літати… мріяти… творити…

Це призначення педагога.