відбор на творчі стипендії

У Донецькій області почався відбір на творчі стипендії

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації оголошує про початок відбору на творчі стипендії. Пропозиції приймаються з 04 жовтня до 20 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація.

Вимоги до кандидатів

Висунення кандидатів на призначення творчої стипендії здійснюється управлінням культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації за поданням районних державних адміністрацій, військових адміністрацій, виконавчих органів рад територіальних громад, мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області.

Претенденти на здобуття стипендії подають в електронному вигляді у форматі PDF на електронну пошту: kul.d@dn.gov.ua такі скановані документи:

  • подання на здобуття стипендії за формою, наведеною у додатку до цього оголошення;
  • розгорнута характеристика претендента на призначення творчої стипендії;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності). Для претендентів на призначення творчої стипендії, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, подають копію паспорта із відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорту (за наявності);
  • копії табеля про успішність (за наявності);
  • копії дипломів за творчі досягнення або інших нагород (із додаванням Положення про проведення конкурсу, фестивалю тощо) ;
  • заява-згода на обробку персональних даних;
  • реквізити поточного рахунку відкритого у банківській установі на ім’я учня.

Розмір стипендій

Суми призначеної творчої стипендії перераховуються до 25 числа кожного місяця протягом календарного року безпосередньо на поточні рахунки стипендіатів, відкритих у банківських установах, у розмірах, передбачених пунктом 4 розділу І Положення про щорічні творчі стипендії талановитим дітям-учням мистецьких шкіл та закладів культури Донецької області (переможцям (призерам) всеукраїнських творчих конкурсів – у розмірі одного прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установленого законом про Державний бюджет України на 01 січня відповідного року; переможцям (призерам) міжнародних творчих конкурсів – у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, установленого законом про Державний бюджет України на 01 січня відповідного року).

Контактна особа: Волощук Юлія Вікторівна, тел. 0957295343